Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
11:00
Crossfit
11:00
12:00

Intro Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00

Intro Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00

Intro Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00

Intro Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00

Intro Crossfit
11:00
12:00
12:00
Crossfit
12:00
13:00

Intro Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00

Intro Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00

Intro Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00

Intro Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00

Intro Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
20:00
13:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
14:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
15:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
16:00
Crossfit
16:00
17:00

Intro Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00

Intro Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00

Intro Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00

Intro Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00

Intro Crossfit
16:00
17:00
17:00
Crossfit
17:00
18:00

Intro Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00

Intro Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00

Intro Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00

Intro Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00

Intro Crossfit
17:00
18:00
18:00
Crossfit
18:00
19:00

Intro Crossfit
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00

Intro Crossfit
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00

Endurance
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00

Intro Crossfit
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00

Intro Crossfit
18:00
19:00
19:00
Gymnastics
19:00
20:00
Crossfit
19:00
20:00
Gymnastics
19:00
20:00
Crossfit
19:00
20:00
Gymnastics
19:00
20:00
20:00
Crossfit
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00

Weightlifting
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00

Weightlifting
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00
21:00
Crossfit
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00

Weightlifting
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00

Weightlifting
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00
22:00
Crossfit
22:00
23:00

Open Gym
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00

Open Gym
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00

Open Gym
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00

Open Gym
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00

Open Gym
22:00
23:00

Δευτέρα

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Gymnastics
  19:00 - 20:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Τρίτη

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Crossfit
  19:00 - 20:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Weightlifting
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Weightlifting
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Τετάρτη

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Endurance
  18:00 - 19:00
 • Gymnastics
  19:00 - 20:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Πέμπτη

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Crossfit
  19:00 - 20:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Weightlifting
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Weightlifting
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Παρασκευή

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Gymnastics
  19:00 - 20:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Σάββατο

 • Crossfit
  12:00 - 20:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11:00
Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00
Crossfit
11:00
12:00
12:00
Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
13:00
Crossfit
12:00
20:00
13:00
14:00
15:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
Crossfit
15:00
16:00
16:00
Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00
Crossfit
16:00
17:00
17:00
Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00
Crossfit
17:00
18:00
18:00
Crossfit
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00
Crossfit
18:00
19:00
19:00
Crossfit
19:00
20:00
Crossfit
19:00
20:00
20:00
Crossfit
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00
Crossfit
20:00
21:00
21:00
Crossfit
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00
Crossfit
21:00
22:00
22:00
Crossfit
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00
Crossfit
22:00
23:00

Δευτέρα

 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00

Τρίτη

 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Crossfit
  19:00 - 20:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00

Τετάρτη

 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00

Πέμπτη

 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Crossfit
  19:00 - 20:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00

Παρασκευή

 • Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Crossfit
  15:00 - 16:00
 • Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Crossfit
  18:00 - 19:00
 • Crossfit
  20:00 - 21:00
 • Crossfit
  21:00 - 22:00
 • Crossfit
  22:00 - 23:00

Σάββατο

 • Crossfit
  12:00 - 20:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Endurance
18:00
19:00

Τετάρτη

 • Endurance
  18:00 - 19:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19:00
Gymnastics
19:00
20:00
Gymnastics
19:00
20:00
Gymnastics
19:00
20:00

Δευτέρα

 • Gymnastics
  19:00 - 20:00

Τετάρτη

 • Gymnastics
  19:00 - 20:00

Παρασκευή

 • Gymnastics
  19:00 - 20:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11:00
Intro Crossfit
11:00
12:00
Intro Crossfit
11:00
12:00
Intro Crossfit
11:00
12:00
Intro Crossfit
11:00
12:00
Intro Crossfit
11:00
12:00
12:00
Intro Crossfit
12:00
13:00
Intro Crossfit
12:00
13:00
Intro Crossfit
12:00
13:00
Intro Crossfit
12:00
13:00
Intro Crossfit
12:00
13:00
16:00
Intro Crossfit
16:00
17:00
Intro Crossfit
16:00
17:00
Intro Crossfit
16:00
17:00
Intro Crossfit
16:00
17:00
Intro Crossfit
16:00
17:00
17:00
Intro Crossfit
17:00
18:00
Intro Crossfit
17:00
18:00
Intro Crossfit
17:00
18:00
Intro Crossfit
17:00
18:00
Intro Crossfit
17:00
18:00
18:00
Intro Crossfit
18:00
19:00
Intro Crossfit
18:00
19:00
Intro Crossfit
18:00
19:00
Intro Crossfit
18:00
19:00

Δευτέρα

 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00

Τρίτη

 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00

Τετάρτη

 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00

Πέμπτη

 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00

Παρασκευή

 • Intro Crossfit
  11:00 - 12:00
 • Intro Crossfit
  12:00 - 13:00
 • Intro Crossfit
  16:00 - 17:00
 • Intro Crossfit
  17:00 - 18:00
 • Intro Crossfit
  18:00 - 19:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
Open Gym
10:00
11:00
13:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
Open Gym
13:00
14:00
14:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
Open Gym
14:00
15:00
22:00
Open Gym
22:00
23:00
Open Gym
22:00
23:00
Open Gym
22:00
23:00
Open Gym
22:00
23:00
Open Gym
22:00
23:00

Δευτέρα

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Τρίτη

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Τετάρτη

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Πέμπτη

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00

Παρασκευή

 • Open Gym
  10:00 - 11:00
 • Open Gym
  13:00 - 14:00
 • Open Gym
  14:00 - 15:00
 • Open Gym
  22:00 - 23:00
No classes hours available!
No classes hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20:00
Weightlifting
20:00
21:00
Weightlifting
20:00
21:00
21:00
Weightlifting
21:00
22:00
Weightlifting
21:00
22:00

Τρίτη

 • Weightlifting
  20:00 - 21:00
 • Weightlifting
  21:00 - 22:00

Πέμπτη

 • Weightlifting
  20:00 - 21:00
 • Weightlifting
  21:00 - 22:00
No classes available!